1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Telefon: (0472) 215 79 42

Kalite Ve Güvenin Eseri

 

Türkiye'de Beton

Ülkemizin büyük bölümü deprem kuşağında yer almakta, sıkça karşılaşılan afetlerde büyük can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle yapı güvenliği açısından betonun kalitesi vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde kullanılan betonların durumu ise hazır beton teknolojisinin kullanılmasıyla beraber memnuniyet verici gelişmeler göstermeye başlamıştır.


Günümüzde yüksek katlı binaların yapımından barajlara, prefabrikasyondan metro inşaatlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan hazır beton, inşaat teknolojisinde vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan elle beton dökmenin gayri ekonomik olduğunun ve yeterli mukavemet elde edilemediği için büyük riskler taşıdığının, beton kullanıcılarına anlatılması gerekmektedir.

Ülkemizin büyük bir bölümü, bu arada büyük şehirlerin hemen hemen tümü deprem kuşağında yer almaktadır. 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği bu durumu gözönüne alarak, yapı kalitesinin yükseltilmesi ve depreme gerçekten dayanıklı binalar üretilmesi için deprem bölgelerinde kullanılacak en düşük beton dayanım sınıfını C 20 olarak belirlemiş, böylelikle bir deprem esnasında olası can ve mal kaybını en aza indirmeye yönelik önemli bir adım atılmıştır.

Yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanan, içindeki karışım oranları bilgisayarlarla kontrol edilen, malzeme kalitesi standartlara uygun, taşınması ve gerekli yerlere ulaşması transmikser ve pompalar vasıtasıyla iyice kolaylaşan ve bütün bunları hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştiren hazır beton teknolojisi, günden güne yaygınlaşmakta ve inşaat sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olmaktadır.

Hazır Beton Sektörü’nde 2004 Yılı Verileri – 2003' le Karşılaştırma

1999 depremleri''nin ardından ruhsat yasaklarının kalkmasını ve yeni yasal düzenlemelerin oturmasını bekleyen, umutlarını bağladığı 2000 yılını tam bir durgunluk içersinde geçiren, canlanmayı beklediği 2001 yılında ise tüm sektörler gibi büyük krize yakalanan inşaat sektörü, 2004 yılında ihtiyacı olan canlanmaya kısmen de olsa kavuşmuştur.

THBB üyesi üreticilerin (77 firma) verilerine göre, 2004 yılı hazır beton üretimi 21.015.886 metreküp''tür. Toplam hazır beton üretimi ise 31.590.886 metreküp olmuştur. (2003 yılında THBB üreticilerinin toplam üretimi 18 milyon metreküp, Türkiye genelindeki üretim ise yaklaşık 27 milyon metreküp olmuştur.) THBB üyesi hazır beton üreticileri, Türkiye''deki toplam yıllık üretimin yaklaşık % 65''ini temin etmektedirler. (Ayrıntılı bilgi için İstatistikler bölümüne bakılabilir.)

 

Hazır Beton Endüstrisi'nin İnşaat Sektörü'ndeki Yeri

Bir yapınının en temel unsuru, o yapının ayakta durmasınısağlayan betonarme taşıyıcı iskelettir; beton ve çelik, inşaatın temel girdisini, betonarme ise inşaatın temel uygulamasını teşkil eder. Dolayısıyla, beton inşaat sektörünün en temel girdisi, ekonomik olarak vazgeçilemeyecek malzemesidir. Mevcut koşullarda, betonun bir yanının genel maliyetindeki payı % 10''u ancak bulmaktadır.

Afet Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca, ülkemizde birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde BS 20 sınıfının altında beton kullanılması yasaktır ve bu nitelikte betonlar, ancak yeterli donanımı ve laboratuvarı bulunan hazır beton tesislerinde üretilebilir. Depremlerde yıkılan binalarda yapılan teknik araştırmalar, standart dışı, kalitesiz beton kullanımının ve bilinçsiz uygulamaların bu yıkımlarda çok önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Nitekim, özellikle son depremlerden sonra THBB''nin uyarı girişimleri de dikkate alınarak, pek çok valilik ve belediyemiz, inşaatlarda elle beton dökümünü ve belli sınıfların altında beton kullanımını yasaklamışlardır. Hal böyleyken, bazı bölgelerimizde hala şantiyelerde ilkel yöntemlerle hazırlanan veya standart ve denetim dışı şantiye santrallarında üretilen betonlar kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği Teknik Mevzuat Uyumu Açısından Hazır Beton Sektörü

Türkiye Hazır Beton Birliği, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesi bir kuruluş olarak, ülkemizin katılmayı hedeflediği Avrupa Birliği''nde ve diğer ülkelerde beton konusundaki yeni hukuksal düzenlemeleri yakından izlemekte ve Türkiye''ye uyarlanmasına gayret etmektedir. TS 11222 Hazır Beton Standardı''nın, THBB ve TSE''nin işbirliğiyle EN 206 Avrupa Beton Standardı paralelinde gözden geçirilerek yenilenmesi (Şubat 2001), bunun somut bir örneğidir.

Bu alanda, diğer sektörleri olduğu gibi, hazır beton sektörünü de yakından ilgilendiren bir nokta, Türk Akreditasyon Kurulu''na (TÜRKAK) yetki ve işlerlik kazandıracak olan yasanın bir an önce TBMM''den geçerek, yürürlüğe girmesidir. Sektörde kalite denetiminin ve standardizasyonun yaygınlaşması açısından son derece önem taşıyan bu düzenleme, Avrupa Birliği Teknik Mevzuat Uyumu kapsamında gerçekleşmesi gereken düzenlemelerdendir.

Ünlü Sözler

En çabuk kuruyan şey göz yaşıdır.